-----------------------------------

ATT00006

RTC u saradnji sa kompanijom LONZA organizuje seminar na temu transfekcije ćelija.

Predavanje će se održati 7. marta 2018. godine u 12 časova na Medicinskom fakultetu u Nišu u novoj zgradi – Aneks, II sprat, sala S3.

Predavanje će obuhvatiti predstavljanje kompanije Lonza, uvod u  Amaxa™ Nucleofector™ Technology, prezentaciju 4D Nucleofector uređaja, specijalizovanih kitova i baze podataka optimizovanih protokola za primarne ćelije i ćelijske linije.

Deo predavanja obuhvatiće primenu primarnih ćelija i testiranje mikoplazme u ćelijskoj kulturi.

Comments are closed.