-----------------------------------

Događaji/Events

JEOL UK WEBINARS on TEM microscopes

Čet 12.11.2020 00:00 - Sub 30.01.2021 00:00

Hi All,... read more...

-----------------------------------

VivarijumResursi                   GalerijaO nama


Vivarijum je odeljenje Naučnoistraživačkog centra za biomedicinu čija je uloga da omogući naučnoistraživački eksperimentalni rad na eksperimentalnim životinjama na Medicnskom fakultetu prema principima zaštite dobrobiti oglednih životinja. Vivarijum može da obezbedi eksperimentalne životinje za potrebe nastavnog procesa osnovnih, master, integrisanih, doktorskih i specijalističkih studija koji se izvode na Medicinskom fakultetu i drugim fakultetima Univerziteta u Nišu, kao i za potrebe kontinuirane medicinske edukacije, pod uslovima poštovanja etičkih normi za upotrebu eksperimentalnih životinja.


Odgovorno lice za rad Vivarijuma:

Vesna Krstić (vesna.krstic@medfak.ni.ac.rs)