-----------------------------------

Događaji/Events

JEOL UK WEBINARS on TEM microscopes

Čet 12.11.2020 00:00 - Sub 30.01.2021 00:00

Hi All,... read more...

-----------------------------------

Medicinska dijagnostikaResursi                  Galerija


Prostorne i tehničke mogućnosti i opremljenost


Medicinski fakultet poseduje neophodne prostorne i tehničke uslove za izvođenje istraživačkih i dijagnostičkih metoda u oblasti svih grana medicine.

Laboratorija za medicinsku dijagnostiku raspolaže standardnom i specijalizovanom opremom za izvođenje rutinskih i nestandardnih dijagnostičkih metoda.

Od specifične opreme Laboratorija za medicinsku dijagnostiku raspolaže biohemijskim analizatorom, ELISA čitačem, tečnim hromatografom.


Kadrovski potencijal


Nastavnici i saradnici Katedre za Biohemiju, Katedre za Fiziologiju, Katedre za patofiziologiju, Katedre za farmakologiju, Katedre za Mikrobiologiju, Katedre za patologiju, Katedre za farmaciju, Katedre za fiziku i Biologiju sa humanom genetikom, Katedre za hemiju i dr.