-----------------------------------

Događaji/Events

U susret zatvaranju Javnog poziva za program IDEJE

Čet 01.10.2020 00:00 - Sub 31.10.2020 00:00

Na stranici... read more...

-----------------------------------

Genomika i proteomikaDelatnosti                Resursi                   Rezultati                       GalerijaO nama


Laboratorija za funkcionalnu genomiku i proteomiku (LFGP) je najmlađa organizaciona jedinica Naučnoistraživačkog centra za biomedicinu, osnovana odlukom Nastavno-naučnog veća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu 30.11. 2007. godine.
Laboratorija se nalazi u suturenu Aneksa zgrade Medicinskog fakulteta i sastoji se iz dva odeljenja:
Odeljenja za proteomska ispitivanja i O
deljenja za genomska ispitivanja.


Koordinator rada Laboratorije za funkcionalnu genomiku i proteomiku:

prof. dr Tatjana Jevtović-Stoimenov (tjevtovic@yahoo.com).