-----------------------------------

VivarijumResursi                   GalerijaAnimalni resursi


Vivarijum obezbeđuje životinje iz samostalne reprudukcije i uzgoja, kao i životinje nabavljene od drugih institucija za potrebe Medicinskog fakulteta i naučnoistraživačkog rada u NICB.

Vivarijum trenutno ima samostalnu reprodukciju i uzgoj pacova, miševa i kunića.

 • pacovi: autbredni sojevi Wistar i Sprague Dolley.
 • miševi: inbredni sojevi BALB/c i C57BL.
 • kunići: siva činčila

U vivarijumu se takođe kratkoročno drže životinje istih i drugih vrsta, sojeva i rasa, a koje su nabavljene od drugih institucija ciljano za neposrednu upotrebu u istraživanjima ili za edukativne potrebe.


Prostorni uslovi i opremljenost


 • Prostorije za reprodukciju pacova i miševa
 • Prostorija za uzgoj kunića
 • Stacionar za životinje koje su u eksperimentu
 • Prostorija za hranu i prostirku za ogledne životinje
 • Prostorija za pranje i sterilizaciju
 • Magacinski prostor
 • Prostorija za odlaganje otpadnog materijala
 • Kavezi sa žičanim poklopcem za mogućnost higijenske ishrane i pojenja

Osoblje 


 • Dr vet. Zoran Cvetković, specijalista hirurgije

 • Spec. struk. med. sest. Vesna Krstić, stručni saradnik

 • 2 čuvara eksperimentalnih životinja