-----------------------------------

Medicinska dijagnostikaResursi                  GalerijaO nama


Medicinska dijagnostika predstavlja skup metoda i analiza iz oblasti biohemije, fiziologije, mikrobiologije, nuklearne medicine i drugih dijagnostičkih grana medicine. Laboratorija za medicinsku dijagnostiku (LMD) je najmlađa formirana laboratorija Naučnoistraživačkog centra za biomedicinu sa ciljem da radi: biohemijski pregled krvi i urina, hematološki pregled krvi, sediment urina, mikrobiološke analize, merenje vitamina, hormona i lekova u krvi, i druge medicinske dijagnostičke metode. Razlog osnivanja ovakve laboratorije ogleda se u postojanju potrebe za ovom vrstom uslužne laboratorije za zaposlene na Medicinskom fakultetu i za potrebe celog Univerziteta u Nišu. Laboratorija za medicinsku dijagnostiku zahvaljujući istraživačkim kapacitetima i najsavremenijoj opremi ima mogućnost da pored pružanja osnovnih dijagnostičkih metoda razvija nove nestandardne dijagnostičke metode.