-----------------------------------

HromatografijaDelatnosti                 Resursi                 GalerijaTehnike i metode


  • HPLC hromatografija


Oprema


Krupna i specifična oprema

  • Laboratorija raspolože sa HPLC aparatom (Agilent Technologies 1200) sa Diode Array Detector (DAD) i fluorescentnim detektorom (Fluorescence Detector, FLD).


Osoblje/Istraživači/Saradnici 


U radu Laboratorije za hromatografiju su angažovani sledeći kadrovi:

  • Prof. dr Andrija Šmelcerović, koordinator rada laboratorije

  • Dipl. hem. Slavoljub Živanović, operater na HPLC aparatu

  • Nastavnici i saradnici Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu koji se bave istraživanjima koja obuhvataju analizu bioloških uzoraka, lekova, namirnica i životne sredine.


Naučna saradnja


Međunarodna saradnja:

  • Bugarska akademija nauka

  • Farmaceutski fakultet u Ljubljani