-----------------------------------

HromatografijaDelatnosti                 Resursi                 GalerijaO Nama


Laboratorija za hromatografiju se bavi istraživanjima koja obuhvataju analizu bioloških uzoraka, lekova, namirnica i životne sredine.


Koordinator rada Laboratorije za hromatografiju:

Prof. dr Andrija Šmelcerović (andrija.smelcerovic@medfak.ni.ac.rs)