-----------------------------------

Elektronska mikroskopijaDelatnosti                 Resursi                       Rezultati                            GalerijaMetode i analize


U LEM se rade sledeća ispitivanja:

 • u cilju dijagnostike: nefropatološka ispitivanja, karakterizacija različitih tumora, karakterizacija mikroorganizama

 • za potrebe stomatologije: ispitivanja primenjenih metoda preparacije zubnih kaviteta i primene biokompatibilnih materijala

 • patohistološka i biološka: ispitivanja ultrastrukture različitih ćelija i tkiva humanog i životinjskog porekla, kao i biljnog

 • karatkeristika materijala: ispitivanja svojstava biomaterijala (biokompozita) koji se koriste u regenerativnoj medicini i tkivnom inženjerstvu, ispitivanja ultrastrukture materijala koji se koriste u odredjenim tehnološkim procesima, ispitivanja ultrastukturnih svojstava materijala za upotrebu u elektronici, mašinstvu, gradjevinarstvu itd.

elektronska-sema

Šema – Ispitivani materijali i analize u Laboratoriji za elektronsku mikroskopiju.


Oprema


Laboratorija za elektronsku mikroskopiju raspolaže sledećom opremom:

 • Transmisioni elektronski mikroskop JEOL JEM 100CX

 • Skening elektronski mikroskop JEOL JSM 5300 opremljen EDS uredjajem QX 2000

 • Ultramikrotom LKB

 • Vakuumski naparivač JEOL JEE-4X

 • Uredjaj za katodno raspršavanje JEOL JFC 1100-E

 • Istraživački svetlosni mikroskop LEICA DMR


Osoblje/Istraživači/Saradnici


Osoblje Laboratorije za elektronsku mikroskopiju čine:

 1. Ing. Miroslav Miljković, stručni saradnik

 2. Dr Milena Potić-Floranović, stručni saradnik

 3. Dragan Ilić, laborant