-----------------------------------

Eksperimentalna medicinaResursi                   GalerijaProstorni uslovi i opremljenost


Odeljenje za eksperimentalnu medicinu poseduje sve prostorne i tehničke uslove, kao i opremu za izvođenje najsloženijih zahvata iz domena eksperimentalne hirurgije sve do nivoa transplantacije organa:

 • potpuno opremljena operaciona sala

 • aparat za anesteziju

 • operacioni sto

 • operaciona lampa

 • elektrokauter

 • vakuum aspirator

 • hirurški operacioni mikroskop

 • jedinica za sterilizaciju (suvi sterilizator i autoklav)

 • osnovni hirurški instrumentarijum

 • stomatološka radna jedinica

 • prostorna i organizaciona povezanost sa vivarijumom za smeštaj eksperimentalnih životinja iz eksperimenata.

Osoblje/Istraživači/Saradnici


U radu Odeljenja za ekeperimentalnu medicinu je angažovana su zapošljena lica u Naučnoistraživačkom centru za biomedicinu, nastavnici, saradnici i istraživači Medicinskog fakulteta, kao i lekari i zdravstveni saradnici nastavnih baza Medicinskog fakulteta:

 • Dr vet. Zoran Cvetković, specijalista hirurgije

 • Spec. struk. med. sest. Vesna Krstić, stručni saradnik

 • lekari i stomatolozi specijalisti i specijalizanti hirurških disciplina, koji se bave eksperimentalnom hirurgijom i stomatologijom (opšta hirurgija, ortopedija, digestivna hirurgija, plastična i rekonstruktivna hirurgija, transplantaciona hirurgija, vaskularna hirurgija, maksilofacijalna i oralna hirurgija, mikrohirurgija, neurohirurgija, urologija, ORL, oftalmologija, ginekologija,…)