-----------------------------------

Ćelijsko i tkivno inženjerstvoDelatnosti                 Resursi                       Rezultati                            GalerijaIstraživanja


Istraživanja koja se sprovode u OĆTI se mogu svrstati u nekoliko istraživačkih oblasti:

  • Ispitivanje adultnih matičnih ćelija izolovanih iz humanog masnog tkiva, masnog tkiva i koštane srži životinjskog porekla i ispitivanje potencijala izolovanih adultnih matičnih ćelija za primenu u tkivnom inženjerstvu i regenerativnoj medicine;
  • Ispitivanje biokompatibilnosti različitih prirodnih i sintetskih biomaterijala na primarnim i permanentnim ćelijskim kulturama i procena njihove potencijalne primene u regenerativnoj medicini kao tkivnih matrica u različitim granama hirurgije;
  • Ispitivanje dizajniranih 3D skafolda na ćelijskim kulturama i njihova priprema za in vivo ispitivanja;
  • Ispitivanje biokompatibilnosti stomatoloških materijala na primarnim i permanentnim ćelijskim kulturama;
  • Testiranje biljnih ekstrakata, novosintetisanih hemijskih jedinjenja, lekova i drugih biološki aktivnih agenasa na različitim ćelijskim kulturama;
  • Testiranje potencijalnih kozmeceutika i biološki aktivnih jedinjenja namenjenih za pripremu kozmetičkih sredstava, prirodnog ili sintetskog porekla, na različitim in vitro ćelijskim modelima;
  • Ispitivanje efekata hrane i komponenata hrane na ćelijskim kulturama.

Projekti


U Odeljenju za ćelijsko i tkivno inženjerstvo su se sprovodila i sprovode se istraživanja u okviru više naučnoistraživačkih projekata.

Projekti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

  • Virtuelni kоštanо zglоbni sistem čоveka i njegоva primena u pretkliničkоj i kliničkоj praksi” – (rukovodilac: prof. dr Miroslav Trajanović) podprojekat: “Mоdeli оsteоreparacije”. (rukovodilac: prof. dr Stevo Najman), 2011-2016;
  • Regeneracija skeletnih tkiva pоmоgnuta biоmaterijalima kaо tkivnim matricama – in vivо i in vitrо studija” – (rukovodilac: prof. dr Stevo Najman), 2006-2010;
  • Biоkоmpatibilnоst i mоgućnоsti primene biоmaterijala na bazi hidrоksiapatita i biоpоlimera u tkivnоj reparaciji” – eksperimentalna i klinička studija. (rukovodilac: prof. dr Vojin Savić), 2006-2010.