-----------------------------------

Odeljenje za ćelijsko i tkivno inženjerstvoDelatnosti                 Resursi                       Rezultati                            GalerijaO Nama


Odeljenje za ćelijsko i tkivno inženjerstvo (OĆTI) je formirano iz Laboratorije za ćelijsku kulturu, koja je osnovana 1990. godine sa ciljem da se u njoj vrše bazična, razvojna i primenjena istraživanja, kao i medicinska dijagnostika.

Odeljenje je raspoloživo za istraživanja u okviru naučnoistraživačkih projekata, za izradu doktorskih, master i diplomskih radova, za održavanje praktične nastave u okviru studijskih programa na fakultetu, za dijagnostičke analize i testove, kao i za analize i testove za potrebe privrede i drugih zainteresovanih korisnika.

U Odeljenju se vrše ispitivanja na različitim in vitro ćelijskim modelima, kako primarnim ćelijskim kulturama izolovanim iz humanog i životinjskog materijala, tako i na komercijalnim ćelijskim linijama. Odeljenje raspolaže velikom kolekcijom ćelijskih linija različitog species i tkivnog porekla. U odeljenju se takođe rade funkcionalna i morfološka ispitivanja humanih i životinjskih tkiva i dizajniranih tkivnih matrica.

Jedna od najvažnijih oblasti istraživanja koja se sprovode u Odeljenju je istraživanje adultnih matičnih ćelija i ispitivanje njihovog potencijala za primenu u tkivnom inženjerstvu i regenerativnoj medicini.

Odeljenje za ćelijsko i tkivno inženjerstvo, preko svojih istraživača, ostvaruje saradnju sa velikim brojem laboratorija, instituta i fakulteta u zemlji i inostranstvu.

 


Odgovorno lice za rad Odeljenja za ćelijsko i tkivno inženjerstvo:

Doc. dr Sanja Stojanović (sanja.stojanovic@medfak.ni.ac.rs; s.sanja88@gmail.com)