-----------------------------------

Laboratorije


Elektronska mikroskopija

Genomika i proteomika

Ćelijsko i tkivno inženjerstvo

Hromatografija

Eksperimentalna patologija i imunologija

Eksperimentalna medicina

Medicinska dijagnostika

Vivarijum