-----------------------------------

Normativna akta i formulari

Normativna akta i formulari

  1. Zahtev za korišćenje usluga i rad u NICB  (zahtev-nicb PDFzahtev-nicb  DOC)

  2. Zahtev za životinje iz vivarijuma (zahtev-za-zivotinje-vivarijuma zahtev-za-zivotinje-vivarijuma PDF, zahtev-za-zivotinje-vivarijuma DOC)

  3. Obrazac zahteva za odobrenje sprovođenja ogleda na životinjama (obrazac-zahteva-za-odobrenje-ogleda-na-zivotinjama PDF, obrazac-zahteva-za-odobrenje-ogleda-na-zivotinjama DOC)

  4. Pravilnik o radu etičke komisije za zaštitu dobrobiti oglednih životinja