-----------------------------------

 

Medicinski fakultet Niš
Univerzitet u Nišu
Medicinski fakultet Beograd
Medicinski fakultet Novi Sad
Stomatološki fakultet Beograd
Medicinski fakultet Kragujevac
Farmaceutski fakultet u Beogradu
Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu
Medicinski fakultet u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici
Srpska akademijanauka i umetnosti
Centar za naučnoistraživački rad SANU iUniverziteta u Nišu
Ministarstvo prosvete, nauke i thnološkog razvoja