-----------------------------------

Medicinski fakultet Niš, Naučnoistraživački centar za biomedicinu

Bulevar Dr. Zorana Đinđića 81, 18000 Niš, Republika Srbija

Rukovodilac NICB: Prof. dr Stevo Najman (stevo.najman@gmail.com)

Laboratoriju za funkcionalnu genomiku i proteomiku

Koordinator:  Prof. dr  Tatjana Jevtović-Stoimenov (tjevtovic@yahoo.com)

Laboratoriju za hromatografiju

Koordinator: Prof. dr Andrija Šmelcerović (andrija.smelcerovic@medfak.ni.ac.rs)

Laboratorija za elektronsku mikroskopiju

Odgovorno lice: dipl. ing. Miroslav Miljković (miroslav.miljkovic@medfak.ni.ac.rs)

Odeljenje za ćelijsko i tkivno inženjerstvo

Odgovorno lice: Doc. dr Sanja Stojanović (sanja.stojanovic@medfak.ni.ac.rs;s.sanja88@gmail.com)

Laboratorija za Eksperimentalnu Patologiju i Imunologiju

Odgovorno lice: Doc. dr Tanja Džopalić (tanja.dzopalic@medfak.ni.ac.rs)

Odeljenje za eksperimentalnu medicinu

Odgovorno lice: 

Prof. dr Stevo Najman (stevo.najman@medfak.ni.ac.rsstevo.najman@gmail.com)